Aleksandar Kojić

 

DIREKTOR DIREKCIJE ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA, DUNAV OSIGURANJE
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE