Andrea Ćurić

 

ROVICOM SOLUTIONS, RUKOVODILAC MENADŽERA ZA KLJUČNE KUPCE
GEOEKONOMSKI FAKULTET