Blažo Vukmanović

 

STRUČNI SARADNIK U PWC NEDERLAND
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE