Boris Ristić

 

HICOM, REGIONALNI MENADŽER ZA REŠENJA I USLUGE
GEOEKONOMSKI FAKULTET