Danica Pavlović Šiljeg

 

ASISTENT DIREKTORA U ERSTE BANK SRBIJA
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE