Dragana Nerandžić

 

DIREKTOR MARKETINGA U WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG- VIENNA OSIGURAVAJUĆA GRUPA
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE