Džon Nezbit (1929-2021)

 

Džon Nezbit je studirao na univerzitetima Harvard, Kornel i Juta. Poslovno iskustvo je sticao radeći za IBM i Eastman Kodak. U svetu politike bio je pomoćnik komesara za obrazovanje pri predsedniku Džonu F. Kenediju i služio je kao specijalni pomoćnik sekretara HEV Džona Gardnera tokom Džonsonove administracije. Godine 1968. osnovao je sopstvenu kompaniju Urban Research Corporation.

Naisbitt je osnovao Naisbitt China Institute, neprofitnu, nezavisnu istraživačku instituciju koja proučava društvenu, kulturnu i ekonomsku transformaciju Kine koja se nalazi na Univerzitetu Tianjin. Godine 2009. Naisbitt je objavio China’s Megatrends, knjigu koja analizira uspon Kine. Savetnik za razvoj poljoprivrede pri kraljevskoj vladi Tajlanda, bivši gostujući saradnik na Univerzitetu Harvard, gostujući profesor na Moskovskom državnom univerzitetu, član fakulteta na Univerzitetu Nanjing u Kini, ugledni međunarodni saradnik, Institut za strateške i međunarodne studije (ISIS), Malezija – prvi ne-Azijat koji je imao ovo imenovanje, profesor na Univerzitetu Nankai, Univerzitet za finansije i ekonomiju Tianjin, član savetodavnog odbora Azijske poslovne škole, Tianjin, dobitnik 15 počasnih doktorata iz oblasti humanističkih nauka, tehnologije i nauke.

Izražavajući duboko poštovanje i iskreno kolegijalno poštovanje prema ličnosti i delu profesora Džona Najsbita, kao jednog od najpriznatijih intelektualaca i vodećeg svetskog futurologa, Senat Megatrend univerziteta je 2009. godine doneo nepodeljenu odluku svih profesora Megatrend univerziteta o dodeli zvanja Doctor Honoris Causa profesoru Džonu Najsbitu.
Univerzitet Megatrend je time posebno istakao višestruku, značajnu i duboku vezu između naučnog i životnog puta između profesora Džona Nezbita i profesora Miće Jovanovića, vlasnika Univerziteta.

Prvo, bogata naučna dela iz različitih ekonomskih, informatičkih, političkih i društvenih disciplina predstavlja nezaobilazni deo naučnog korpusa koji se izučava na Megatrend univerzitetu, kao i na svim vodećim svetskim univerzitetima.
Zatim, koncept i teorija Megatrenda nisu samo originalni i suštinski doprinos celokupnoj društvenoj misli 20. veka, već su u isto vreme i povezani sa konceptom i imenom Megatrend univerziteta, kao spontanim rezultatom istovremene kontemplacije. , bliskost razmišljanja i teorijskih generalizacija profesora Nezbita i profesora Jovanovića, predstavljajući odgovor na duboke izazove i otvorena pitanja 20. veka. Profesor Najsbit je održao više predavanja na Megatrend univerzitetu i na druge načine učestvovao u njegovim brojnim aktivnostima tokom svih ovih dvadeset godina, posebno izražavajući svoje lične simpatije i poštovanje kada je zgrada Univerziteta dobila ime po njemu, čime je ovaj odnos postao dublji i čvršći.

Takođe, Megatrend univerzitetu je bila čast da se rangira i pridruži svim onim najrenomiranijim svetskim univerzitetima koji su profesoru Najsbitu dodelili titulu Doctor Honoris Causa.
S obzirom na pomenutu bliskost i međusobni uticaj između profesora Džona Nezbita i profesora Jovanovića kao osnivača Megatrend univerziteta, a posebno njihov intelektualni i kreativni odnos i zajedničku viziju, dodelom titule Doctor Honoris Causa profesoru Najsbitu, Megatrend univerzitet pretvara u ono što već dugo živi i u praksi daje plodne rezultate.