Emeritus Prof. Miloš Šobajić

 

Miloš Šobajić je rođen 1945. godine, u Beogradu. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu 1970. godine. Živi i radi u Parizu od 1972. godine. Vanredni je profesor na Luixun Akademiji u Shenyang (Kina). Profesor je slikarstva na Fakultetu za umetnost i dizajn našeg univerziteta od 2005. godine.

Izlagao je na više od četiri stotine grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

O Milošu Šobajiću napravljen je niz televizijskih filmova i reportaža u zemlji i inostranstvu, a bibliografski podaci o njemu sadrže više od sedam stotina tekstova.

Samo neki od muzeja i javnih kolekcija gde se nalaze dela Miloša Šobajića su:

Fond National d’Art Contemporain, Pariz (Francuska); Macedonian Museum of Contemporary Art, Tesaloniki (Grčka); Greece Contemporary Art Center, Larisa (Grčka); Miniatuur-Museum, Amsterdam (Holandija); Muzej savremene umetnosti, Beograd (Srbija); Narodni muzej, Beograd (Srbija); Muzej Vojvodine, Novi Sad (Srbija); Muzej – Modema galerija, Cetinje (Crna Gora); Modema galerija, Valjevo (Srbija); Galerija Instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci (Srbija); Centar za kulturu, Nikšić (Crna Gora); Pinaquotheque Nationale, Atina (Grčka); Muzej na sovremenata umetnost, Skoplje (Makedonija); Musee d’lxelles, Brisel (Belgija); Fondation Art Project, Ženeva (Švajcarska); Bibliotheca Alexandrina, Alexandrija (Egipat); Umetničko bratstvo manastira Dobrun, Višegrad (Republika Srpska); Umetničko bratstvo manastira Krke (Hrvatska); Collection Veranneman (Belgija); Ludwig Museum, Koblenc (Nemačka).