Tanja Mihajlović

 

DIREKTOR ZA LJUDSKE RESURSE ZA SEVERNI BALKAN U IMPERIAL TOBACCO
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE