Kičiro Hasegava

 

G. Kičiro Hasegava je svoje veoma bogato profesionalno iskustvo stekao u uspešnim kompanijama „Proudfoot Japan“, „Mitsubishi“ i IBM. Tvorac je primene Teogaku poslovnog koncepta, koji se fokusira na savremene programe obuke za menadžere, prilagođavanje svetskim ekonomskim trendovima i rešavanje konkretnih problema kompanija.
Napori i akcije gospodina Hasegave doprineli su uspešnom stvaranju i razvoju Megatrend univerziteta Teogaku Business School u ​​Japanu, dok su njegovi najbolji kvaliteti – kao čoveka, stručnjaka i analitičara, mnogo pomogli u procesu svetske prepoznatljivosti i internacionalizacije Univerziteta.
Imajući u vidu profesionalizam gospodina Hasegave usklađen sa njegovim menadžerskim veštinama, zatim otvorenu viziju i posvećenost promociji obrazovne filozofije Megatrend univerziteta, sa posebnim naglaskom na njegovu fokusiranost na transfer tehnologija između različitih kultura, Senat Univerziteta dodelio je počasni doktorat gospodinu Hasegavi u 2011.