Marina Milić

 

VIŠI RAČUNOVOĐA U MCCANN ERICKSON, BEOGRAD
FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE