Miloš Šobajić (1945 – 2021)

 

Profesor Miloš Šobajić je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, nakon čega je dugi niz godina živeo i radio u Parizu, stvarajući veliki broj umetničkih dela. O stvaralaštvu Miloša Šobajića u zemlji i inostranstvu snimljen je niz televizijskih filmova i reportaža, a bibliografski podaci o njemu sadrže više od sedam stotina tekstova. Najpoznatiji savremeni svetski kritičari umetnosti izrazili su komplimente za njegov rad.
Kao jedan od najistaknutijih srpskih umetnika, obeležio je razvoj Fakulteta umetnosti i dizajna Megatrend univerziteta, gde je 2005. godine imenovan za dekana. Sve ove godine bio je odan prijatelj Megatrend univerziteta. Profesora Šobajića odlikuje neiscrpna energija, izuzetan talenat i umetnički stil, po čemu je prepoznatljiv u celom svetu. Ceo dosadašnji radni vek profesora Šobajića predstavlja veliki umetnički poduhvat, kroz brojne izložbe u muzejima i galerijama širom sveta: u Francuskoj, Holandiji, Grčkoj, Švajcarskoj, Nemačkoj, Belgiji, Kini, Egiptu, Rusiji i drugim zemljama.

Jednoglasnim donošenjem odluke o dodeli zvanja Doctor Honoris Causa profesoru Milošu Šobajiću, Senat Megatrend univerziteta je izrazio nepodeljeno uverenje svih profesora Megatrend univerziteta da će ovim činom promovisati koncept, strategiju i rezultate Megatrend univerziteta, u koje će se uklopiti ličnost i rad profesora Šobajića.
Njegov umetnički rad, zajedno sa ljudskom jednostavnošću i humanizmom, doneli su mu ne samo nepodeljenu naklonost kolega, već i neka od najviših priznanja. Kao dekan Fakulteta umetnosti i dizajna, doprinosi razvoju ove institucije koja ima za cilj da postane jedna od vodećih umetničkih akademija u svetu.
Dodelom ovog počasnog zvanja profesoru Milošu Šobajiću 2011. godine, Megatrend univerzitet izražava zahvalnost za doprinos uspehu obrazovne filozofije Univerziteta.