Prof. dr Milivoje Pavlović

 

Gimnaziju završio u Leskovcu, a Filološki fakultet (grupa za srpski jezik i književnost) u Beogradu. Magistrirao i doktorirao nauku o književnosti.

Bavio se novinarstvom, izdavaštvom i javnim poslovima u kulturi i informisanju. Profesionalni novinar od 1969. Od 1987. do 1991. bio upravnik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Od 1991. do 1994. dva puta biran za ministra informacija. Od kraja 1994. do februara 2001. bio direktor Radio Beograda. Od 1998. predavao na Akademiji umetnosti. Od 2002. profesor na Megatrendu. Od osnivanja (2005) do septembra 2014. dekan Fakulteta za kulturu i medije. Od septembra 2014. prorektor za odnose s javnošću Megatrend univerziteta. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja novinara Srbije. Autor 15 beletrističkih knjiga i tri udžbenika. Dobitnik dveju godišnjih nagrada Udruženja novinara Srbije (1980. i 2003), priznanja za izdavački poduhvat godine za „Knjigu o himni“ na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu (1986), „Zlatnog beočuga Beograda“ (1989), Vukove nagrade (1999) i Svetosavske povelje (2000). Decembra 2011. dobitnik posebnog priznanja „PRO.PR” Asocijacije pi-ar menadžera regiona Alpe-Adria za „doprinos unapređenju kulture komuniciranja“. Novembra 2012, na VI profesionalnoj manifestaciji „Marketinški događaj godine“, primio „Priznanje za razvoj ekonomskog publiciteta i javnih odnosa“. Dobitnik nagrade Akademije “Ivo Andrić” za knjigu “Ogledalo Dobrice Ćosića” (2015). Od 1. aprila 2016. Dekan Fakulteta za kulturu i medije.