Prof. dr Miroslav Jovanović

 

Miroslav N. Jovanović (Novi Sad, 1957) studirao je u Novim Sadu, Beogradu, Amsterdamu i Kingstonu (Ontario). Odbranio je doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1988. Njegove oblasti specijalizacije uključuju ekonomsku integraciju, Evropsku uniju, lokaciju proizvodnje, strana ulaganja i evolutivnu ekonomiju. Od 1989. radi u Ujedinjenim nacijama prvo u Njujorku, a od 1992. u Ženevi. Uz navedeno, Jovanović predaje ekonomsku integraciju na Univerziteu u Ženevi (Global Studies Institute). Bio je direktor studija (1992-2006) na Letnoj  akademiji na Specesu (Grčka). Držao je predavanja po pozivu u SAD, Britaniji, Japanu, Kini, Italiji, Austriji i drugim zemljama. Pisac je i urednik 24 udžbenika objavljenih u Britaniji, SAD, Kini, Grčkoj i Srbiji. Autor je i velikog broja članaka objavljenih u međunarodnim časopisima. Dobitnik je Daeyang nagrade koju dodeljuje the Jounal of Economic Integration (Seul) za najbolji članak (tema globalizacija) objavljen 2010. Recenzent je u izdavačkim kućama u Britaniji i Kanadi, a takođe i u nekoliko stučnih časopisa.