Prof. dr Zorana Z. Mihajlović

Profesor
 

Prof. dr Zorana Z. Mihajlović je rođena 1970. godine, u Tuzli. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, kao najbolja u generaciji. Diplomirala (1993), magistrirala (1998) i doktorirala (2001) na Univerzitetu u Beogradu – Ekonomskom fakultetu, temama iz oblasti energetike i ekonomije (diplomski rad „Energetski resursi u Evropskoj ekonomskoj zajednici”, magistarski rad „Energetski sektor Srbije i odabranih evropskih zemalja – Francuske, Nemačke i Švedske”, doktorski rad „Energetika i privredni razvoj – Analiza međuzavisnosti na primeru Srbije i zemalja Evropske unije”. Naučno zvanje naučnog saradnika stekla 2006. godine, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, zvanje docenta 2008. godine, a zvanje vanrednog profesora oktobra 2011. godine.

Od završetka fakulteta, uporedo se bavi naučnim i stručnim radom u praksi. Bila je zaposlena u Prvoj ekonomskoj školi do 1996. godine, od kada radi u Elektroprivredi Srbije – Javnom preduzeću za prenos električne energije „ Elektroistok“ Beograd, na radnim mestima zamenika rukovodioca Službe knjigovodstva, rukovodioca Službe plana i analize, savetnika Sektora za finansijske poslove do 2006. godine. Od 2004. do 2006. godine zaposlena je u Vladi Srbije, Kabinetu potpredsednika Vlade Srbije, kao savetnik potpredsednika Vlade za energetiku i politiku zaštite životne sredine, nakon čega je radila u Javnom preduzeću Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd, kao savetnik za energetsku efikasnost generalnog direktora, do 2007. godine.

Do 2010. godine obavljala je poslove savetnika za energetiku predsednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika.

Bila je član Upravnog odbora JP EPS-a (2004–2007), kao i glavni i odgovorni urednik mesečnika „EU Market“ (2007–2008).

Od 2008. godine je zaposlena na Univerzitetu „Džon Nezbit“, Fakultet za biofarming (predmeti: obnovljivi izvori energije, Održiva energetska bezbednost, Ekonomija prirodnih resursa, osnove ekonomije) i Fakultet za međunarodnu ekonomiju (Ekonomija prirodnih resursa).

Oktobra 2011. godine imenovana je za prorektora za nauku Univerziteta „Džon Nezbit“.

Osnivač je NVO Ženska vlada.

Od maja 2011. godine je i narodni poslanik u Parlamentu države Srbije.

Član je NVO Evropski pokret u Srbiji, Društva Srbija – Francuska, Saveza računovođa i revizora, i organizacije East West Bridge, kao i redakcijskog odbora časopisa „Eko Srbija“.

Poseduje sertifikat specijalističkog seminara Metodologija savremene korupcije (Canadian Development Agency i Centar za menadžment).

Autor je i koautor četiri knjige „Energetika i privredni razvoj“ (2003), „Ekonomika energetike“ (2004), „Ekonomika energetike – strategija, ekologija i održivi razvoj“ (2010), „Obnovljivi izvori energije“ (2010) i učesnik u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima i konferencijama.

Do danas je napisala i objavila više od dvesta radova o problemima i mogućnostima srpskog energetskog sektora, u komparaciji sa regionom i zemljama EU, a u cilju dostizanja održivog razvoja.

Od 2001. godine dala je više od tri stotine intervjua i izjava domaćim i stranim štampanim i elektronskim medijima. Teme njenih izjava tiču se energetske bezbednosti, ekološke zaštite, korupcije u energetskom sektoru i odnosa između energetike i politike.

Objavljeni radovi i projekti