Sanja Filipović

 

DIREKTOR SEKTORA ZA RAD SA KLIJENTIMA U SVA AGENCIJI ZA REKLAMIRANJE
FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE