Svetlana Delić

 

Viši saradnik u privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda