Tijana Jevtić

 

POMOĆNIK BROKERA U DUNAV STOCKBROCKER COMPANY
GEOEKONOMSKI FAKULTET