Ciljevi ovog studijskog programa su:

  • obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u naučnoj oblasti biofarming (biotehničke nauke); sticanje neophodnih znanja i sistematsko razumevanje biološki održivog razvoja poljoprivrede; proizvodnje hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrednosti); razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta;
  • usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje ruralnih područja i kulturnog nasleđa;
  • razvijanje koncepta obrazovanja koji nudi “kompletnog stručnjaka”, spremnog na sve izazove u poljoprivredi novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje uskospecijalističkih znanja kakva su potrebna za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju.

Doktorske akademske studije – Biofarming na Fakultetu za biofarming traju tri godine – šest semestara.

Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – biotehničke nauke.

Obim studija: 180 ESPB.

 

USLOVI UPISA:

  • Ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija
  • Znanje engleskog jezika

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  • Overena fotokopija diplome studija I i II stepena,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uverenje o položenim ispitima,
  • Dve fotografije za indeks,
  • Biografija

Akreditovani mentori na Doktorskim studijama

Prof. dr Gorica Cvijanović

Prof. dr Branislav Miščević

Prof. dr Veselinka Zečević

Prof. dr Slobodan Milenković

Prof. dr Slađana Savić

Prof. dr Gordana Dozet

Prof dr Milena Žuža

Prof. dr Jelena Bošković

Prof. dr Tibor Kenjveš

Prof. dr Nenad Đurić

Prof. dr Žigmond Pap