FKN Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije na Fakultetu za kompjuterske nauke su namenjene studentima koji se interesuju za teorijske, praktične i tehničke aspekte kompjuterskih nauka. Studenti će steći fundamentalna stručna znanja iz ključnih oblasti informatike, uključujući programiranje, matematiku, arhitekturu računara i računarske mreže. Pored toga, pokrivene su i napredne, aktuelne teme, poput veštačke inteligencije, naprednih korisničkih interfejsa, informacione sigurnosti i upravljanja informacijama i znanjem.

Studenti će steći raznovrsno i balansirano stručno znanje iz različitih oblasti kompjuterskih nauka, I biće osposobljeni za profesionalni angažman i nastavak školovanja u različitim oblastima informacionih tehnologija.

 

Četiri godine – osam semestara – 240 ESPB

Stečeno zvanje: diplomirani informatičar.

PredmetESPB
Uvod u računarske aplikacije 6
Uvod u računarske sisteme 7
Osnovi programiranja
7
Uvod u diskretnu matematiku 6
Računarske aplikacije 6
Strukture podataka i algoritmi
7
Diskretna matematika6
Engleski jezik 24
PredmetESPB
Praktikum iz operativnih sistema 7
Digitalna logika 6
Objekt-orijentisano programiranje 7
Matematička analiza 6
Engleski jezik 34
Izborni predmet
-Praktikum iz računarskog hardvera
-Napredne računarske aplikacije
7
Organizacija i arhitektura računara 6
Dizajn i analiza algoritama 7
Verovatnoća 6
Engleski jezik 4 4
PredmetESPB
Izborni predmet
-Engleski jezik 5
-Nemački jezik 1
4
Mrežno računarstvo6
Programiranje korisničkih interfejsa 7
Upravljanje informacijama i znanjem 6
Izborni predmet
-Analitička geometrija
-Praktikum iz računarskih mreža
7
Izbortni predmet
-Engleski jezik 6
-Nemački jezik 2
4
VLSI dizajn 6
Platformski bazirano programiranje 6
Izborni predmeti
-Matematički softver
-Sigurnost računarskih sistema i mreža
7
Veštačka inteligencija7
PredmetESPB
Teorija operativnih sistema 6
Razvoj softvera 6
Pisane komunikacije
4
Izborni predmet
-Simulacije i modeliranje
-Numeričke i algebarske metode
7
Završni rad 1
4
Socijalna i profesionalna pitanja
4
Paralelno i klaud programiranje 7
Računarska grafika 7
Govorne komunikacije 4
Izborni predmeti
-Elektronsko poslovanje
-Ekonomija i menadžment u računarstvu
4
Završni rad 24