Master akademske poslovne studije

Naziv studijskog programa: Master akademske poslovne
studije.Cilj ovog studijskog programa je produbljivanje znanja
i osposobljavanje studenata u oblasti upravljanja poslovanjem
preduzeća.

Završetkom master akademskih studija, studenti stiču sledeće
predmetno specifične kompetencije:
• kompetentnost za izradu projektnih zadataka i rukovođenje
istraživačkim projektima u cilju uspešnijeg upravljanja
poslovanjem preduzeća;
• kompetentnost za kreiranje bolje organizacione strukture
preduzeća, smanjenje troškova, maksimiziranje profita, ispitivanje
tržišta, uvođenje novih tehnologija i proizvodnih programa, novu
viziju preduzeća, unapređivanje marketinškog strategijskog
pristupa i strategijskog menadžmenta.

Zvanje: master ekonomista.
Obim studija: 60 ESPB.

Kontakt:
Ul. Bulevar maršala Tolbuhina 8 (ranije:Goce Delčeva 8),
Novi Beograd 011/220 30 90, 220 30 23

PredmetESPB
Metodologija naučnog istraživanja7
Mikroekonomska analiza 6
-Obavezni predmeti smera MEĐUNARODNO POSLOVANJE
Međunarodno poslovanje 9
Strategijski marketing8
Izborni predmeti smera MEĐUNARODNO POSLOVANJE (studenti biraju 3 od 5)
-Međunarodne finansije i bankarstvo
-Finansijska tržišta
-Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija
-Menadžment u globalnom okruženju
-Upravljanje istraživanjem i razvojem preduzeća
-Pravo EU


5
-Obavezni predmeti smera MENADŽMENT I BIZNIS
Strategijski menadžment9
Rukovođenje i liderstvo8
Izborni predmeti smera MENADŽMENT I BIZNIS (studenti biraju 3 od 5)
-Matematički metodi u ekonomiji
-Menadžment ljudskih resursa
-Komunikacije i poslovanje organizacije
-Menadžmenta znanja
-Analiza i revizija poslovanja


5
ZAVRŠNI RAD15