dr Rakić Beba

 

Uža naučna oblast: Marketing
Fakultet za poslovne studije
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd www.megatrend.edu.rs
E-mail: brakic@gmail.com brakic@megatrend.edu.rs
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7779-4548
ResearcherID: G-5252-2015
Scopus Author ID: 56658723200
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/beba-rakic-49733422/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Beba_Rakic
Facebook: https://www.facebook.com/beba.rakic.3

Podaci o obrazovanju – datumi, institucija/e i nazivi teza:
• Doktor ekonomskih nauka – doktorsku disertaciju pod naslovom: „Ponašanje
organizacija kao kupaca“ odbranila na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 2000.
godine.
• Magistar ekonomskih nauka – magistarsku tezu pod naslovom: „Strategija
pozicioniranja proizvoda proizvođača trajnih potrošnih dobara“ odbranila na
Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1997. godine.
• Diplomirani ekonomista – diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
(smeru: marketing), 1990. godine.
Podaci o učešću na istraživačkim projektima
• Član projektnog tima; Projekat: „Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u
cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove“, koji u periodu 2011-2014.
godine finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije; Ev.
broj projekta 179032. Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet.
• Član projektnog tima; Projekat: „Priprema petogodišnjeg strateško-poslovnog i
godišnjeg poslovnog plana Republičkog geodetskog zavoda“; naručilac:
Republički geodetski zavod, tj. Ministarstvo životne sredine i prostornog
planiranja; Izvršilac: projektni tim Megatrend univerziteta, 2009. godine.
Podaci o profesionalnim aktivnostima/radnom iskustvu
Fakultet za poslovne studije u Beogradu, od 15.12.2000. godine.
Predmeti na kojima izvodi nastavu na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu:
• Osnovne akademske studije: Marketing; Međunarodni marketing; Digitalni marketing
• Doktorske studije: Upravljanje marketingom
Podaci o članstvu, nagradama i priznanjima
• Priznanje Fondacije Mark-Plana (pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije)
za unapređenje marketinške prakse u školskoj 2003/04. godini.
• Prema rezultatima anketiranja studenata (svih – državnih i privatnih fakulteta na
nivou Srbije) Beba Rakić je kao nastavnik Fakulteta za poslovne studije –
Megatrend univerziteta među 20 „top profesora“ 2012. godine.
• Predstavljanje u knjizi: „Dame u marketingu“, biografija i autobiografija Bebe
Rakić – priznanje za doprinos svetu marketinga u Srbiji.

Spisak radova
Spisak radova je u posebnom prilogu.