Home

Fakultet za kompjuterske nauke

Fakultet za kompjuterske nauke

U našoj zemlji, ali i u svetu, potreba za kadrovima iz oblasti informatike je velika. Bez obzira na ekonomsku krizu, stručnjaci iz oblasti programiranja, operativnih sistema, računarskih mreža, baza podataka, računarske grafike i aplikativnog softvera će uvek brzo i lako da dolaze do dobro plaćenog posla. Fakultet za kompjuterske nauke generiše upravo ovaj tip kadrova kroz jedinstven studijski program na osnovnim, master i doktorskih studijama, koji je potpuno usaglašen sa preporukama jedinog svetskog standarda iz oblasti računarstva Computing Curricula 2013 (CC2013) – IEEE Computer Society and ACM Association for Computing Machinery.

Osim jedinstvenog studijskog programa, Fakultet za kompjuterske nauke pruža najsavremenije metode rada u nastavi i vrhunske predavače iz ove oblasti. Tokom studiranja studenti imaju mogućnost da steknu više svetskih priznatih IT sertifikata najpoznatijih vendora kao što su Microsoft, HP, CompTIA, Oracle, IBM. Studentima završnih godina pruža se mogućnost da u skladu sa svojim preferencijama i uspehom tokom studija obavljaju praksu u najuspešnijim domaćim i stranim kompanijama.

Zajedničke doktorske studije sa Univerzitetom Primorska iz Slovenije, akreditovanim u EU, dodeljuju dve doktorske diplome kao da su studije nezavisno završene na oba univerziteta. Među viziting profesorima koji aktivno rade sa našim doktorantima i dolaze u Beograd nalaze se najpoznatiji naučnici iz sveta (London, Peking, Mičigen)

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Fakultet za kompjuterske nauke?

Fakultet za kompjuterske nauke je akreditovana nastavna i naučnoistraživačka ustanova, osnovana 2009., koja je primarno posvećena realizovanju visokokvalitetnih obrazovnih procesa. Fakultet okuplja studente iz zemlje i inostranstva, a stručnjaci obrazovani na ovoj ustanovi rade i postižu profesionalne rezultate u različitim oblastima kompjuterskih nauka.

Naša misija je razvoj stručnih i naučnih potencijala naših studenata, da bi mogli adekvatno da odgovore na profesionalne i društvene izazove budućnosti. Na Fakultetu se neguje stimulativna akademska atmosfera kritičkog promišljanja i kulturološke razmene, a nastavni procesi su usklađeni sa obrazovnim potrebama studenata, imajući u vidu aktuelni društveni kontekst, i globalne naučne i tržišne trendove.

 

 

Na Fakultetu za kompjuterske nauke izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije Fakultet za kompjuterske nauke

Osnovne akademske studije na Fakultetu za kompjuterske nauke su namenjene studentima koji se interesuju za teorijske, praktične i tehničke aspekte kompjuterskih nauka. Studenti će steći fundamentalna stručna znanja iz ključnih oblasti informatike, uključujući programiranje, matematiku, arhitekturu računara i računarske mreže. Pored toga, pokrivene su i napredne, aktuelne teme, poput veštačke inteligencije, naprednih korisničkih interfejsa, informacione sigurnosti i upravljanja informacijama i znanjem.

Stečeno zvanje: diplomirani informatičar.

Master studije

Master studije na Fakultetu za kompjuterske nauke su namenjene studentima koji se interesuju za aktuelne oblasti mašinskog učenja i informacione sigurnosti, i naučnoistraživački rad. Studenti će steći razumevanje pažljivo izabranih metoda, koncepata i tehnika iz ovih oblasti, i osposobiće se da ih praktično primenjuju, i aktivno prate naučnu literaturu.

Stečeno zvanje: Master informatičar.

Doktorske studije

Osnovni ciljevi ovog studijskog programa, obzirom da se radi o doktorskim studijama, su obrazovanje stručnjaka najvišeg nivoa, po svetskim standardima, sposobnih za samostalan naučno-istraživački rad i najodgovornije poslove u industriji.

Stečeno zvanje: doktor nauka – računarske nauke.