Home

Fakultet za poslovne studije Vršac

Fakultet za poslovne studije Vršac

Fakultet za poslovne studije omogućava da ovladate znanjem, razvijete veštine i poslovne sposobnosti na svim nivoima visokog obrazovanja – osnovne poslovne strukovne studije, osnovne akademske studije ekonomskih nauka, diplomske akademske studije (master)

Svi naši programi su akreditovani – što potvrđuje aktuelnost i kvalitet obrazovanja na našem univerzitetu. Koliki značaj pridajemo kvalitetu rada, vidi se i iz činjenice da smo sertifikovani od strane američke agencije AQA, a posedujemo i sertifikat standarda ISO 9001.

Poštovani studenti, kolege i prijatelji Fakulteta za poslovne studije,

Hvala vam što pokazujete interesovanje za studije na Fakultetu za poslovne studije. Fakultet omogućava sticanje savremenih znanja iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta.

Kao i sve naše studente, poštovaćemo vas ukoliko nam ukažete poverenje i dopustite nam da igramo ključnu ulogu u vašem daljem obrazovanju. Tretiraćemo vas kao partnere u zajedničkom poslu koji ima isti cilj: kvalitetno i primenljivo znanje i veštine koje ćete steći kvalifikuje vas za dobro zaposlenje, a ono je i najbolja preporuka za naš fakultet, za generacije koje dolaze.

Fakultet za poslovne studije u Vršcu nudi savremeni sistem studija u oblasti
poslovne ekonomije i menadžmenta. Studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanih promena poslovnog okruženja i primene savremenih poslovnih metoda i organizacije
privrednih aktivnosti, i upoznaju se sa celovitim, integrisanim i praktično primenljivim
sistemom znanja pojedinih disciplina i oblasti, neophodnim za sve nivoe upravljanja
i odlučivanja u poslovanju.

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akademski studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
Poslovna ekonomija
• Master akademske studije:
Preduzeće u međunarodnom okruženju

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Fakultet za poslovne studije Vršac?

Fakultet za poslovne studije nudi savremeni sistem studiranja; studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanog tehnološkog razvoja i brzih promena poslovnih metoda, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti, i u tom kontekstu organizuju i realizuju poslove koji ostvaruju maksimizaciju profita. Studenti ovladavaju primenom naučnih i stručnih dostignuća za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka u komercijalnim, finansijskim, računovodstvenim, marketinškim i drugim funkcijama poslovanja preduzeća.
Fakultet za poslovne studije u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema visokog obrazovanja Republike Srbije.

Ciljevi Fakulteta za poslovne studije su da studenti steknu osnovna teorijska i praktična znanja o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomike poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

 

 

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije Poslovna ekonomija

Na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu postoji jedan smer – Poslovna ekonomija. Fakultet je akreditovan za izvođenje nastave četvorogodišnjih akademskih studija. Nakon završenog školovanja student stiče zvanje diplomirani  ekonomista. Mogućnosti zapošljavanja su ogromne, kako u privatnom tako i u državnom sektoru.  Naše diplome su priznate kako u zemlji tako i u inostranstvu. Do sada naši studenti su se uspešno zapošljavali  kao profesori, finansijsko računovodstveni radnici, državni revizori, finansijski analitičari, poreski inspektori, menadžeri.