FPEV Doktorske studije

Po uspešnom završetku doktorskih studija, kandidati stiču sledeće
predmetno specifične kompetencije:
• potpuno poznaju opšte i posebne ekonomske discipline kao
što su ekonomska analiza, statistički i ekonometrijski metodi,
održivi razvoj, međunarodna ekonomija, monetarne i javne
finansije, marketing, poslovno odlučivanje i menadžment, i druga
komplementarna znanja;
• poseduju sposobnost da navedena znanja koriste u rešavanju
praktičnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
• u navedenim užim oblastima potpuno vladaju upotrebom
informaciono-komunikacionih tehnologija;
• teorijski i metodološki su osposobljeni da prate i primenjuju
savremena dostignuća u struci;
• povezuju znanja iz različitih oblasti savladanih u ovom programu
i tako ih primenjuju.

Doktorske akademske studije na Fakultetu za poslovne studije
traju tri godine – šest semestara.
Obim studija: 180 ESPB.
Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – ekonomske nauke.