Miloš Mihaljević

 

Glavni direktor projekta u Syncit Group