Nastavni kadar Fakultet za civilno vazduhoplovsto

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:

 1. Капор Ј. Ненад, декан

Предмети: Перформансе ваздухоплова и планирање лета 1 и 2, Принципи лета, Аеродроми 1 и 2, Безбедност аеродрома и ваздушне пловидбе, Анализа ваздухопловне безбедности

Кабинет: 22

Е-mail: nkapor@megatrend.edu.rs

 1. Томислав Ж. Јовановић, директор ИРЦВ

Кабинет: 04

Е-mail: tjovanovic@megatrend.edu.rs

 1. Зорић Војкан, продекан за наставу

Предмети: Физика, Ваздухопловна метеорологија 1и2, Истрага удеса и извештавање о инциденту

Кабинет: 77

Е-mail: vzoric@megatrend.edu.rs

 1. Драган Ж. Ђурђевић

Предмети : Методика извођења наставе у цивилној авијацији 1 и 2,  Сарадња вишечлане посаде,  Безбедност у ваздухопловству

Кабинет: 63

Е-mail: ddjurdjevic@megatrend.edu.rs

 1. Миљојко Базић

Предмети: Методологија научног истраживања, СИР – 1, СИР – 2

Кабинет:

Е-mail: mbazic@megatrend.edu.rs

 1. Југослав Николић

Предмети : Метеорологија  1 и 2, Оперативне процедуре и заштита животне средине

Кабинет: 77

Е-mail: jnikolic@megatrend.edu.rs

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ:

 1. Ладин Б. Гостимировић

Предмети : Кризни менаџмент и планирање у ванредним ситуацијама , Управљање људским ресурсима у ваздухопловству

Кабинет: 41

Е-mail: lgostimirovic@megatrend.edu.rs

 1. Жељко Грубљешић

Предмети : Основи менаџмента 2, Људске могућности и ограничења, Тржиште услуга у ваздушном саобраћају, Менаџмент у ваздухопловству

Кабинет: 42

Е-mail: zgrubljesic@megatrend.edu.rs

 1. Мирослав М. Јовановић

Предмети : Познавање ваздухоплова 2, Механика 1 и 2, Оперативне процедуре и заштита животне средине, Познавање хеликоптера, Људски фактор у ваздухопловству

Кабинет: 41

Е-mail: mjovanovic@megatrend.edu.rs

 1. Емил Ј. Бањац

Предмети : Навигација 1 и 2, Познавање ваздухоплова 1, Одржавање ваздухоплова,  Динамика и старење ваздухопловних конструкција, Људски фактор у ваздухопловству

Кабинет: 41

Е-mail: ebanjac@megatrend.edu.rs

 1. Саша Д. Милић

Предмети : Анализа ваздухопловне безбедности

Кабинет:

Е-mail: smilic@megatrend.edu.rs

 1. Горан Ђукановић

Предмети: Авионика и ИФР летење, Саобраћајни геоинформациони системи

Кабинет: 38

Е-mail: gdjukanovic@megatrend.edu.rs

ДОЦЕНТИ:

   1. Јефто Џино

    Предмети : Технологија ваздушног саобраћаја, Рачунарство и информатика,  Тржиште услуга у ваздушном саобраћају, Менаџмент у ваздухопловству

    Кабинет: 38

    Е-mail: djefto@megatrend.edu.rs

   1. Тијана Ковијанић

   Предмети : Финансијски менаџмент, Основи менаџментау ваздухопловству 1 и 2

   Кабинет:

    Е-mail: tkovijanic@megatrend.edu.rs

   1. Зоран Рајић

   Предмети : Принципи лета, Познавање ваздухоплова 1и2, Погонске групе у ваздухопловству, Управљање људским ресурима у ваздухопловству, Безбедност у ваздухопловству

   Кабинет: 38

    Е-mail: zrajic@megatrend.edu.rs

   1. Драгољуб Спасић

   Предмети : Познавање хеликоптера, Погонске групе у ваздухопловству,  Познавање ваздухоплова 1и2, Oдржавање ваздухоплова,  Безбедност у ваздухопловству, Анализа  ваздухопловне безбедности

   Кабинет: 38

    Е-mail: spasicd@megatrend.edu.rs

   1. Горан Т. Поповић

   Предмети : Комуникације у ваздухопловству, Навигација 1 и 2, Управљање ризиком,  Авионика и IFR летење, Управљање капацитетом и протоком ваздушног саобраћаја

   Кабинет:

    Е-mail: gpopovic@megatrend.edu.rs

   1. Зоран Вучковић

   Предмети : Саобраћајни геоинформациони системи, Рачунарство и информатика

   Кабинет:

    Е-mail: zvuckovic@megatrend.edu.rs

   1. Поповић Ц. Борко

   Предмети : Технологија ваздушног саобраћаја,  Основи менаџмента у ваздухопловству 1и2, Управљање људским ресурима у ваздухопловству, Менаџмент у ваздухопловству

   Кабинет: 41

    Е-mail: bpopovic@megatrend.edu.rs

   1. Хаџиб Салкић

   Предмети : Технологија  ваздушног саобраћаја, Инжењерска графика, Управљање капацитетом и протоком ваздушног саобраћаја, Саобраћајна политика

   Кабинет: 78

    Е-mail: hsalkic@megatrend.edu.rs

   1. Дражен Маринковић

   Предмети : Саобраћајни  геоинформациони системи, Инжењерска графика, Комуникације у ваздухопловству, Тржиште услуга у ваздушном саобраћају

   Кабинет: 41

    Е-mail: dmarinkovic@megatrend.edu.rs

   1. Радоје С. Караџић

   Предмети : Технологија ваздушног саобраћаја, Одржавање ваздухоплова, Динамика и старење ваздухопловних конструкција, Менаџмент у ваздухопловству

   Кабинет: 42

    Е-mail: rkaradzic@megatrend.edu.rs

   1. Дејан М. Спасић

   Предмети : Погонске групе  у ваздухопловству, Одржавање ваздухоплова, Управљање ризиком

   Кабинет: 78

    Е-mail: d.spasic@megatrend.edu.rs

   1. Драгана Малетић

   Предмети : Људске могућности и ограничења, Право и етика у ваздухопловству

   Кабинет:

    Е-mail: rmaletic@megatrend.edu.rs

   1. Драган Михић

   Предмети : Инжењерска графика, Одржавање ваздухоплова, Саобраћајни геоинформациони системи.

   Кабинет: 78

   Е-mail:dmihic@megatrend.edu.rs

   1. Јулијана Васиљевић

   Предмети : Математика  1 и 2, Вероватноћа и статистика   1 и 2

   Кабинет: 42

    Е-mail:  jvasiljevic@megatrend.edu.rs

   1. Саша Ђекић
  1. Предмети : Рачунарство и информатика, Саобраћајни геоинформациони системиКабинет: 41 Е-mail:  sdjekic@megatrend.edu.rs

АСИСТЕНТИ:

 1. Андреј Урошевић

Предмети : Инжењерска графика, Принципи лета, Перформансе ваздухоплова и планирање лета 1 и 2

Кабинет: 38

 Е-mail: aurosevic@megatrend.edu.rs

 

 1. Синиша К. Митровић

Предмети : Механика 1 и 2, Управљање капацитетом и протоком ваздушног саобраћаја, технологија ваздушног саобраћаја

Кабинет: 42

 Е-mail: smitrovic@megatrend.edu.rs

 

 

ЛЕКТОРИ И ПРОФЕСОРИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА:

 1. Војислава Г. Лабус

Предмети : Енглески ваздухопловни језик 1 и 2

Кабинет: 42

 Е-mail: vlabus@megatrend.edu.rs

 

 1. Маријана Тодоровић

Предмети : Енглески језик 1 и 2

Кабинет: 42

 Е-mail: mtodorovic@megatrend.edu.rs