Home

Fakultet za kulturu i medije

Fakultet za kulturu i medije

Fakultet za kulturu i medije pripada redu najprestižnijih institucija visokog obrazovanja u ovom delu evropskog prostora. Visok renome Fakulteta i veliko interesovanje za izučavanje njegovih studijskih programa su u najvećoj meri rezultat činjenice što svet današnjice kulturu i komunikacije doživljava kao ključne sadržaje društvenog života. Kultura je ona najpouzdanija spona koja nas povezuje sa drugima i čiji tokovi i procesi, preko afirmacije i uvažavanja različitosti, trasiraju puteve naše integracije u svetsku zajednicu. Osim što su neodvojivi deo kulture našeg vremena, komunikacije su, posebno one koje se odvijaju posredstvom medija, nit koja povezuje tokove života savremenog društva.

Ono po čemu se naš Fakultet izdvaja u akademskoj zajednici je način na koji su sadržaji kulture i komunikacije oživotvoreni kroz neposredne studijske programe na kojima se školuju budući novinari, menadžeri u kulturi i medijima i menadžeri za odnose sa javnošću. Našoj javnosti je više nego ikada potrebna istina o nepreglednom svetu događaja koji nas okružuje. Potrebni su nam novinari čija će interpretacija zbivanja doprineti da se lakše orijentišemo u odnosu na stvarnost a ne ona koja će je svojom manipulativnošću i služenjem nečijim interesima još više zamagliti. Bogatoj tradiciji naše kulture, jednako kao i savremenim vidovima kulturno-umetničke i medijske prakse, neophodna su organizaciono-upravljačka odnosno menadžerska znanja i veštine posredstvom kojih će se u okviru ovih delatnosti ostvariti kako viši nivo društvene dobrobiti, tako i tržišne efikasnosti. Školovanjem trećeg obrazovnog profila, menadžera za odnose sa javnošću, Fakultet je među prvima u Srbiji, primereno procesima u evropskom okruženju, počeo da stvara stručnjake koji će proizvodnjom informacija i događaja, njihovom distribucijom i promocijom, uz razumevanje komunikacionih strategija i veština, biti u stanju da obezbede javnu pažnju u skladu sa interesima različitih klijenata.

Svi studijski programi, na svim nivoima – osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije kulturološkog i komunikološkog usmerenja, akreditovani su kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije odnosno KAPK-a (dokumenta dostupna na sajtu FKM).

Okolnost koja posebno doprinosi visokom pozicioniranju Fakulteta u akademskoj zajednici je izuzetna posvećenost zaposlenih studentima i njihovim potrebama. Prema najnovijim istraživanjima, koja su imala za cilj da njihovi rezultati pomognu budućim studentima pri izboru fakulteta, Fakultet za kulturu i medije se našao na prvom mestu u Srbiji – po najboljem ponašanju zaposlenih prema studentima. Dodajmo tome da Fakultet prednjači i po izuzetnim smeštajnim kapacitetima, lokaciji, higijenskim uslovima i računarskoj opremi.

Sve navedene okolnosti u zbiru, formiraju prepoznatljivu, osobenu sliku Fakulteta čija delatnost na najočigledniji način korespondira sa aktuelnim potrebama našeg društva i nastojanjima da uhvati korak sa procesima koji obeležavaju razvojne tokove savremenog sveta.

Prof. dr Dragan Nikodijević

Zašto Fakultet za kulturu i medije?

Fakultet za kulturu i medije ostvaruje studije koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope, jer pružaju moderne, globalnom okruženju primerene oblike istraživanja kulturne baštine, oblika društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i žurnalističko-medijskih potreba. Moderno zasnovani, stalno otvoreni nastavno-obrazovni i naučni programi, koji se realizuju multidisciplinarnim pristupom i interaktivnim spojem teorije i prakse, garancija su da će studenti ovog fakulteta postati prestižni analitičari i istraživači vrednosti, društvenih tokova, nepoznanica i celine duha vremena. Fakultet za kulturu i medije u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije.

Osnovni cilj Fakulteta za kulturu i medije je da obrazuje stručnjake koji će biti kadri da odgovorno i kreativno upravljaju kulturnim, naučnim i komunikacijskim procesima u društvu ubrzanih socijalnih, geopolitičkih, informatičkih i drugih promena.

 

Na Fakultetu za medije i kulturu izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

MENADŽMENT U KULTURI I MEDIJIMA

Kompetencije koje se stiču na studijskom programu: kompetentnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti upravljanja masmedijskih preduzeća, institucija i ustanova kulture; sposobnost istraživanja, predviđanja i rešavanja poslovnih problema i posledica pojava na ukupno poslovanje; sposobnost kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja, u cilju razvoja kritičkog i samokritičkog prosuđivanja uz primenu etičkih kodeksa.

Stečeno zvanje : diplomirani kulturolog.

NOVINARSTVO

Ishodi učenja podrazumevaju razumevanje procesa nastajanja, kreiranja i dizajniranja informacionih paketa, prema zahtevima savremenog žurnalizma, suočenog sa dilemama medijskog tržišta. Student je obučen da primeni informatičke i komunikacione tehnologije u klasičnom i elektronskom žurnalizmu, prilagođene potrebama informacione zajednice. Posebno se razvijaju znanja i metodi timskog rada, veštine prenošenja informacija i njihovog širenja, kao i sposobnost kontinuiranog novinarskog obrazovanja.

Stečeno zvanje : diplomirani žurnalista.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Formiranje akademskog stručnjaka – menadžera za odnose s javnošću, obučenog da materijalizacijom informacija u komunikativnim i tehničkim medijima (govor, jezik, spis, slike, tekstovi, knjige, brošure, filmovi, itd.) kreira proces komunikacije za druge, vršeći selekciju iz obilja poruka, dajući im određenu perspektivnost i generišući nov kvalitet, bitan za oblikovanje javnosti.

Stečeno zvanje : diplomirani komunikolog.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Osnovni cilj studijskog programa Master akademskih studija upravljanje u kulturi i medijima, odnosima s javnošću i novinarstvo na Fakultetu za kulturu i medije je osposobljavanje kandidata da kvalitetno i kompetentno odgovore na nove, složene i redefinisane zahteve kulturnih institucija i medija, PR agencija i službi za odnose s javnošću, novinarskih redakcija i mas-medijskih preduzeća, primerene globalnom poretku i procesima ubrzanih društvenih promena.

Stečeno zvanje : master kulturolog.

DOKTORSKE STUDIJE

Studijski program doktorskih akademskih studija Fakulteta za kulturu i medije ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu. Ogleda se zaokruživanjem obrazovnog procesa u specifičnoj oblasti nauka o medijima, kulturi i komunikaciji, utoliko što se kandidatima nude podrobnija saznanja i savremene metode kojima se oni usmeravaju u pravcu usavršavanja sposobnosti za samostalan naučni rad.

Stečeno zvanje : doktor nauka – kulturološke nauke / komunikologija.