Home

Fakultet za umetnost i dizajn

Fakultet za umetnost i dizajn

Na novoj adresi

Bulevar Mihajla Pupina 117, Belgrade 11070, Serbia

+381 60 2050567

(on working days from 9:00 to 16:00)

univerzitet@megatrend.edu.rs

 

(radnim danom od 9:00 do 18:00)

(subotom od 9:00 do 15:00)

univerzitet@megatrend.edu.rs

 

 

Usvajanjem inoviranog, akreditovanog programa, nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta usaglašena je kako sa aktuelnim kretanjima u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, tako i sa savremenim principima edukacije. Rad na fakultetu organizovan je kroz proces istraživanja i primene savremenih metoda iz oblasti dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i vizuelnih umetnosti, scenografije, tekstila, mode, grafičkog i industrijskog dizajna. Na ovaj način stečena znanja u kombinaciji sa sticanjem teorijske osnove neophodne za razumevanje savremenih tokova u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, čine naše studente, buduće diplomirane primenjene umetnike, izuzetno konkurentnim u ovoj oblast.

Studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za umetnost i dizajn pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.
Osnovne akademske studije primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine i vrednuju se sa 240 ESPB. Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani primenjeni umetnik – dipl. prim. umet. Nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn odvija se prema sledećim modulima:

• Modul 1: Grafički dizajn
• Modul 2: Industrijski dizajn
• Modul 3: Dizajn enterijera
• Modul 4: Modni dizajn
• Modul 5: Scenografija

Fakultet ostvaruje uspešnu saradnju sa istaknutim evropskim fakultetima iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Fakultet za Umetnost i dizajn potpisnik je ugovora o saradnji i razmeni studenata sa jednim od 20 vodećih univerziteta u Evropi, italijanskim Univerzitetom Politehniko di Milano koji obezbeđuje po dve jednosemestralne stipendije za studente druge, treće ili četvrte godine, za jednosemestralno školovanje u Milanu. U okviru sporazuma, na Fakultetu za umetnost i dizajn svake godine održava se radionica Voterliving, na kojoj studenti Fakulteta imaju priliku da razmene iskustva sa kolegama iz Milana.

Zašto Fakultet za umetnost i dizajn?

FUD – je mesto za kreativne osobe. Podsticanjem  umetničke izuzetnosti uz razvijanje kulturne svesti i društvene odgovornosti, stvaramo vrhunske dizajnere i vizuelne pripovedače. Ovde ćete naučiti da razvijate i vizualizujete  svoje ideje, tako da možete da delite inspiraciju sa svetom. Zajedno sa svojim kreativnim talentom i sposobnostima, naši moduli iz oblasti dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i vizuelnih umetnosti, scenografije, modnog, grafičkog i industrijskog dizajna omogućavaju vam da počnete putovanje u kojem vaša mašta postaje osnova za uspešnost karijere. Delimo strast za kreativnost i dizajn – od klasičnog ka savremenom i inovativnom.

 

Na Fakultetu za umetnost i dizajn izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Grafički dizajn

Na modulu Grafički dizajn studenti stiču teorijska i praktična znanja, ovladavaju metodologijom i  praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna ambalaže, plakata, lifleta, kataloga, knjige, publikacija, veb prezentacija, elektronskih straničnih struktura, animacije i animiranog dizajna, itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje grafičkim dizajnom, kao što su: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, itd.

Industrijski dizajn

Na modulu Industrijski dizajn studenti ovladavaju teorijskim i praktičnim znanjima, metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna proizvoda široke potrošnje, dizajna industrijski proizvedenih elemenata različite namene, rešenja iz oblasti transportnog dizajna, itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje industrijskim dizajnom, kao što su: Rhino 3D, Key Shot, V-Ray, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketchbook Pro, itd.

Dizajn enterijera

Na modulu Dizajn enterijera studenti stiču teorijska i praktična znanja, ovladavaju metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna enterijera stambenih objekata, poslovnih objektata, javnih objekata, obrazovnih institucija i institucija kulture, enterijera uslužno-ugostiteljskih objekata, dizajna nameštaja, itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje dizajnom enterijera, kao što su: Auto Cad, Photoshop, Windows (Word, Power Point, Excel) 3D Max, Sketch Up, te savladavanje veština i tehnika projektovanja i arhitektonskog crtanja.

Modni dizajn

Na modulu Industrijski dizajn studenti ovladavaju teorijskim i praktičnim znanjima, metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna odevnih predmeta unikatne i masovne izrade, asesoara u oblasti dizajna odevanja, odevnih predmeta visoke mode, dizajna odeće najšireg spektra, te realizaciju kostimografskih rešenja, itd. Ovladavaju veštinama i tehnikama krojenja, konstrukcije i modeliranja odeće, šivenja i korigovanja odevnih predmeta, bojenja i oslikavanja tkanina, štampe na tekstilu, makremeu, aplikaciji, raznim vrstama eksperimenata sa tekstilom itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje modnim dizajnom, kao što su: Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, čime studenti realizuju mnogobrojna dizanerska rešenja na stručnim predmetima i realizuju modne tehničke skice.

Scenografija

Na modulu Scenografija studenti stiču teorijska i praktična znanja, ovladavaju metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju pozorišnih scenografskih rešenja, filmskih scenografskih rešenja, televizijskih scenografskih rešenja, scenografskih rešenja za izvođenje različitih manifestacija na otvorenom i u zatvorenom prostoru, itd. Ovladavaju veštinama i tehnikama izrade scenografske skice, izrade scenografskog projekta, izrade makete, te realizacije scenografskog rešenja.

Master studije

Osnovni cilj master studija na Fakultetu za umetnost i dizajn je razvoj procesa saznanja, realizacije,
kao i razvoj umetničkih veština studenata kroz izradu i odbranu Master rada. Istraživačke i umetničke
sposobnosti razvijaju se uz pomoć mentora kroz predavanja, radionice, studijska putovanja i
različite oblike prezentacija.

Doktorske studije

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna su da se, kroz složen teorijski i praktičan rad, edukuju samostalni umetnici i dizajneri kao kompleksne
i slobodne umetničke ličnosti, socijalno odgovorne, sposobne da se samostalno bave najširim
vidom umetničkog stvaralaštva.