Osnovna Dokumenta FCV

Statut

Pravilnik o upisu

Pravilnik o izboru nastavnika

Kodeks Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo

Dozvola za rad

Pravilnik o udžbenicima

Pravilnik o master studijama

Pravilnik u minimalnim uslovima sticanja zvanja nastavnika

Pravilnik o samovrednovanju

Izveštaj o samovrednovanju

Pravilnik o studentskom parlamentu

Informator o radu

Dozvola za rad univerziteta

Odluka o radu Univerziteta i njegovih članica u toku akademske 2020/21. godine

Odluka o video snimanju predavanja